REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

pagina stagiarului
INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU 

Incepand cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar in format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email stagiurur@rur.ro .
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx .

 
 
Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email stagiurur@rur.ro .
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.


Stagiu precizari 26.06.2012


În vederea înscrierii în stagiul profesional, se depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere-tip de inscriere;
b) informare + consimțământ expres prelucrare date cu caracter personal;
c) curriculum vitae – model european;
d) copii de pe titlurile oficiale de calificare: diploma de absolvire sau, după caz, de licență și, dacă este cazul, certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitară sau adeverinta de absolvire;
e) recomandarile a 2 specialiști cu drept de semnatura sau alt drept echivalent pe teritoriul cel puțin al unui stat membru, care sprijina cererea de inscriere în Registrul Urbanistilor din Romania ca stagiar, dintre care unul se angajeaza sa asigure indrumarea profesionala efectiva pe intreaga perioada a stagiului;
f) contractul individual între stagiar și îndrumător.

Dosarul de stagiu se depune electronic pe adresa de e-mail: stagiurur@rur.ro sau pe platforma digitale PCUe

Perioada de stagiu pe teritoriul Romaniei incepe de la data inscrierii ca stagiar in Registrul urbanistilor.
Continut
Dosar de stagiu (acest dosar va fi completat la sfarsitul perioadei de stagiu)

Întrebări şi răspunsuri privind situaţia studenţilor urbanişti după absolvirea ciclului de licenţă şi a programelor de master (transmise la RUR prin adresa nr. 422 / 12.07.2011)
1. Se poate efectua stagiul de practică concomitent cu realizarea unui master de urbanism sau este înscrierea la stagiu condiţionată de absolvirea masteratului?
R: Înscrierea la stagiu nu este condiţionată de absolvirea unui program de master, dar stagiul efectuat după absolvirea programului de licenţă oferă aceleaşi competenţe pe care le oferă şi programele de licenţă. După absolvirea programelor de master, pentru obţinerea dreptului de semnătură corespunzător programului absolvit este necesară înscrierea la un nou stagiu, iar durata acestuia se poate reduce cu un an datorită absolvirii unui program de master în condiţiile art. 17 (2) din regulament.
2. Care sunt, mai exact, drepturile de semnătură pe care un absolvent cu licenţă în urbanism / peisagistică le are pentru proiectele de arhitectură? Este necesară realizarea unui stagiu supervizat de către Ordinul Arhitecţilor din România pentru obţinerea acestor drepturi de semnătură?
R: Un licenţiat în urbanism poate elabora proiecte pentru construcţii de importanţă redusă (definite de legea 50 /1991). Modul de dobândire a dreptului de semnătură este stabilit de OAR.
3. În funcţie de programul de master ales, pot exista apoi constrângeri cu privire la documentaţiile de urbanism asupra cărora se acordă dreptul de semnătură?
R: Nu există constrângeri, dar acordarea dreptului de semnătură se stabileşte în funcţie de formaţia de bază şi de specificul programului de specializare /master absolvit conform prevederilor art. 15 (1) din regulament.
3.1. Care sunt drepturile de semnătură pe care le are un absolvent cu licenţă în peisagistică (urbanist-peisagist) care urmează un master de urbanism?
R: Cele pe care le are un master urbanist-peisagist, în funcţie de specificul programului de master pe care îl absolvă.
3.2. Ce drepturi are un urbanist-peisagist cu master în peisagistică în ceea ce priveşte urbanismul?
R: Cele pe care le are un master urbanist-peisagist în funcţie de conţinutul programului de master în peisagistică absolvit.
4. Stagiul trebuie efectuat integral, pe toată perioada de 2 ani, în cadrul unei singure companii? Sau este vorba de 2 ani cumulaţi?
R: Este vorba de o perioadă cumulată care se poate desfăşura succesiv în cadrul a diferite companii /instituţii. Perioadele de întrerupere se pot face numai în condiţiile stipulate la art. 22 din regulament. Alte precizări privind stagiul se fac la art. 17-24 din regulament.
5. Programele de masterat pe urbanism efectuate în afara ţării sunt recunoscute pentru obţinerea dreptului de semnătură?
R: Da, cu condiţia ca în prealabil să fie recunoscute /agreate de RUR.
6. În Regulamentul privind obţinerea dreptului de semnătură este semnalat faptul că un urbanist doar cu licenţă are dreptul de a primi drept de semnătură doar pentru anumite categorii de documentaţii de urbanism. Dacă imediat după obţinerea licenţei alege să se înscrie la stagiul profesional, însă până la finalul stagiului absolvă şi un program de master, poate obţine şi drepturile de semnătură ce sunt “deschise” doar urbaniştilor diplomaţi (cu master)?
R: După absolvirea masterului este necesară efectuarea a cel puţin unui an de stagiu (a se vedea şi răspunsul la întrebarea nr. 1).

Simbolurile aferente dreptului de semnatura :

cf. Art. 16.- (4) si (5) din "Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România" aprobat prin HOTARÂREA Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din România nr. 101/29 iulie 2010:
(4) Coordonarea elaborării documentaţiei de amenajarea teritoriului şi de urbanism cuprinde:

1. planul de amenajare a teritoriului naţional, simbol «A»;
2. planurile de amenajare a teritoriului judeţean, planurile de amenajare a teritoriului regional, planurile de amenajare a teritoriului interjudeţean şi planurile de amenajare a teritoriului frontalier, simbol «B»;
3. planurile de amenajare a teritoriului interorăşenesc sau intercomunal, simbol «C»;
4. planurile de amenajare a teritoriului metropolitan şi planurile de amenajare a teritoriului periurban al principalelor municipii şi oraşe, simbol «C1»;
5. planurile urbanistice generale de municipii împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D»;
6. planurile urbanistice generale de oraşe şi comune împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «D3»;
7. planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora, simbol «Dz0»;
8. planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelări de locuinţe şi alte funcţiuni asociate acestora, simbol «Dz1»;
9. planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 parcele, nu mai mari de 1 000 m2 fiecare, simbol «Dz2»;
10. planurile urbanistice de detaliu, simbol «E»;
11. planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţă redusă, aşa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, simbol «E1».

(5) Elaborarea unei părţi din documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism cuprinde:
1. cadrul natural şi calitatea mediului, simbol «F1»;
2. dezvoltarea economică a teritoriului, simbol «F2»;
3. demografia şi forţa de muncă, simbol «F3»;
4. echiparea tehnică a teritoriului, simbol «F4»;
5. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural, simbol «F5»;
6. protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit, simbol «F6»;
7. echipare edilitară, simbol «G1»;
8. sociologie urbană şi demografie, simbol «G2»;
9. calitatea mediului, simbol «G3»;
10. economie urbană, simbol «G4»;
11. studii de istorie urbană, simbol «G5»;
12. amenajare peisagistică, simbol «G6»;
13. căi de comunicaţii şi transporturi, simbol «G7»;
14. studii de teren, simbol «G8»;
15. alte studii, simbol «G9».

Tabel prezentând echivalenţa simbolurilor 2006/ 2010 aferente dreptului de semnătură

Simboluri Regulament 2006 Simboluri Regulament 2010
A A
B B
C C şi C1
D D, D3 şi DZ0
D1 DZ1
D2 DZ2
E E
E1 E1
F F
F1 F1
F2 F2
F3 F3
F4 F4
F5 F5
F6 F6
G1 G1
G2 G2
G3 G3
G4 G4
G5 G5
G6 G6
G7 G7
G8 G8
G9 G9
 
Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.