REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Tarife - Anunțuri

       TARIFE

Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR. Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul:
 

RO36TREZ70020F335000XXXX - TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352
 

Începând cu data de 04.04.2022 adresa de corespondență pentru solicitări / emitere facturi este: facturare@rur.ro

NOTĂ IMPORTANTĂ

În vederea facturării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură în conformitate cu Hotărârea nr. 195/14.04.2016 a Consiliului Superior al RUR, specialistul cu drept de semnătură trebuie să transmită Serviciului Contabilitate RUR formularul disponibil mai jos, corespunzător completat şi semnat, împreună cu dovada plății, prin e-mail la adresa: facturare@rur.ro.

HOTĂRÂREA CS-RUR nr. 195/14.04.2016

HOTĂRÂREA CS-RUR nr. 381/16.12.2021 (prin care s-a modificat tariful pentru atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, inclusiv pentru extinderea respectivului drept de semnătură, începând cu data de 01.02.2022)

HOTĂRÂREA CS-RUR nr. 403/26.01.2023 (prin care s-a modificat tariful pentru înscriere în RUR - eliberare ștampile/amprente și certificate, eliberare duplicat/e certificat/e, începând cu data de 01.02.2023)


HOTĂRÂREA CS-RUR nr. 461/27.03.2024  (prin care se aplică tariful pentru eliberare adeverință, începând cu data de 01.04.2024)
Se aduce din nou la cunostință profesioniștilor înregistrati la RUR că în conformitate cu prevederile legale, obligativitatea achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură le revine în mod direct, înregistrarea lucrării pe coordonator realizându-se numai pe baza plății. Pentru evitarea neînțelegerilor cu beneficiarii lucrării sau cu firma în care lucrează profesionistul respectiv, atragem atenția asupra faptului că valoarea tarifului trebuie inclusă în devizul de contractare a lucrării.
 
Tușul folosit pentru ștampila RUR care trebuie aplicată pe documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism este de culoare verde – Trodat 7011
(Vă informăm că această culoare nu este opțională și vă rugăm să utilizați ștampila așa cum v-a fost înmânată de către Registrul Urbaniștilor din România.)

Vă mulțumim!
Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.