REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Evenimente


Conferința INNOMINCU: Zilele sustenabilității și ale cercetării în UAUIM.

Evenimentul va avea loc online, pe platforma Zoom, 4-8 octombrie 2021,
interval 16:00- 20:00: https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2021/
 
Conferința este organizată în cadrul proiectului INNOMINCU, finanțat CNFIS-FDI-2021-0508 și are drept scop stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar: cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți. De asemenea, ne propunem stabilirea unor relații de colaborare cu instituții publice și private, în vederea creșterii vizibilității și a prestigiului instituțional la nivel național și internațional. 
La eveniment vor conferenția membri ai comunității academice UAUIM, invitați de la universități din Olanda, Portugalia, Spania și Austria și parteneri ai universității noastre.
 
 
 Conferința se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, studenților și profesioniștilor din domeniile arhitecturii, urbanismului, peisagisticii, arhitecturii de interior, construcțiilor, precum și tuturor celor interesați de tematicile conferinței.
 
Tematicile conferinței:
 
Ziua 1 - Deschiderea conferinței. Prezentarea proiectului și a partenerilor. Tranziția verde. Studii de caz.
Ziua 2 - Orașele în contextul schimbărilor climatice.
Ziua 3 - Arhitectură sustenabilă.
Ziua 4 - Materiale inovatoare pentru interioare.
Ziua 5 - Eficiența energetică a clădirilor. Concluzii și încheierea lucrărilor.
 
Înscriere: 
Înscrierile pentru participarea la conferință, pentru obținerea link-ului de conectare Zoom și a diplomelor de participare se poate face la: https://forms.gle/NaRFACANTAKrFhmF8 Conferința INNOMINCU: Zilele sustenabilității și ale cercetării în UAUIM.
Evenimentul va avea loc online, pe platforma Zoom, 4-8 octombrie 2021,
interval 16:00- 20:00: https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2021/
 

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.