REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Anunț examen experți tehnici extrajudiciari

Vă informăm că sesiunea de atestare pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar pentru candidații prevăzuți la art. 4 alin.(2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea atestării pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului va avea loc în perioada:

11-12 DECEMBRIE 2023


Termenul limită de înscriere pentru această sesiune (inclusiv pentru depunerea completărilor pentru dosarele neconforme) este:

24 NOIEMBRIE, ora 13.00.

După expirarea termenului limită nu se mai pot face completări.

Informații referitoare la Regulament, conținutul dosarului si bibliografie pot fi consultate la pagina: https://www.rur.ro/experti-tehnici-extrajudiciari
 
Dosarele de inscriere vor fi depuse doar online la adresa de email a Registrului Urbanistilor din Romania București – comisieatestare@rur.ro 

Examenul se va desfășura online, pe  platforma CISCO WEBEX, al carei link, impreună cu ziua, ora și ordinea de intrare a candidatilor declarați admiși în urma evaluării dosarelor, vor fi comunicate la data de 7 decembrie.
 
RUR nu face încasări cu numerar.

Tariful de examinare este de 350 de lei si se achita prin orice metoda de transfer bancar sau mandat postal, in contul:

RO12 TREZ70020F305000XXXX la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
C.I.F.: 17244352

Dovada tarifului de examinare se va regăsi in dosarul electronic.

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.