REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Research Networking Day

Program RND 2022.pdf

Vă invităm la evenimentul Research Networking Day (RND), care va avea loc în data de 9 decembrie 2022, ora 16:00, în Sala Frescelor a UAUIM. Acest eveniment va fi o zi de schimb de cunoaștere și dialog, în care se vor promova rezultatele cercetării din UAUIM și se va facilita interacțiunea cu instituții și organizații externe, generând noi oportunități de colaborare.

RND este o activitate deschisă cadrelor didactice, cercetatorilor, doctoranzilor, personalului suport pentru cercetare, partenerilor instituționali și tuturor celor care au fost implicați în proiectele de cercetare și dezvoltare instituțională derulate prin școală, în limita locurilor disponibile și în ordinea înscrierii.

Vă invităm, să vă înscrieți la Research Networking Day la adresa:
https://forms.gle/mgoFBve1qnptQNax7

Echipa RND:

 • Conf.dr.arh. Simona Munteanu, Director proiect OPTIMINCU-UAUIM 2022
 • Cercet.dr.arh. Adrian Ibric, Asistent proiect OPTIMINCU-UAUIM 2022
 • Lect.dr.urb.dr.șt.mil. Sorina Rusu, Responsabil activitate RND
 • Asist.dr.urb. Laura Tucan, Membru echipă RND - Facultatea de Urbanism
 • drd.arh. Ioana Naniș, Membru echipă RND - Facultatea de Arhitectură
 • Asist.dr.arh.int. Silvia Ionescu, Membru echipă RND - Facultatea de Arhitectură de Interior

*Research Networking Day este un eveniment organizat în cadrul proiectului OPTIMINCU-UAUIM 2022 din Fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice Universitare, din bugetul Ministerului Educației.

Parteneri:

 • Ordinul Arhitecților din România - filiala București
 • Anuala de Arhitectură București 2022, ediția a XX-a
 • Uniunea Arhitecților din România
 • Registrul Urbaniștilor din România
 • Alumil
 • ALLBIM NET

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.