REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Program de formare - Arhitecții șefi - sesiunea a II-a

Institutul Național de Administrație (INA) în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România (RUR) organizează Programele de formare specializată în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de municipii, orașe și comune.

Înscrierile pentru cele 2 programe de formare specializată au loc în perioada 25 septembrie - 13 octombrie 2023, pe platforma de training INA – https://training.ina.gov.ro/, conform Instrucțiunilor disponibile pentru fiecare grup țintă. Informații suplimentare și documentele necesare în vederea înscrierii sunt disponibile accesând:

Programul de formare specializată în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de municipii și orașe (2023);

Programul de formare specializată în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de comune (2023).

Selecția participanților se va realiza în perioada 16-17.10.2023.

Programele de formare specializată au o durată de 90 de ore de formare, structurate în 4 module de formare, organizate exclusiv online. Atestarea absolvirii se face prin certificate digitale de absolvire însoțite de supliment descriptiv privind competențele dobândite.

Tariful de participare este de: 5.200 lei/participant

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa responsabilului programului de formare

Pentru programul la nivel de municipii și orașe:
doamna Simina Chirea-Prichici, consilier superior Direcția programe de formare specializată
date de contact: simina.chirea@ina.gov.ro, telefon 0773-836-206


Pentru programul la nivel de comune:
doamna Gina Ștefan, consilier superior Direcția programe de formare specializată
date de contact: gina.stefan@ina.gov.ro, telefon 0723-566-179

 

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.