REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Anunțuri examinare

Vă informăm că în luna iunie va avea loc o nouă sesiune pentru dobândirea/extinderea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism. Data examenului va fi afișată pe site-ul RUR, cu 15 zile înainte, conform Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Termenul limită de înscriere pentru această sesiune (inclusiv pentru depunerea completărilor pentru dosarele neconforme) este

 

31 MAI 2024, ora 12:00
 

După expirarea termenului limită nu se mai pot face completări.

Informații referitoare la conținutul dosarului pentru dobandirea/extinderea dreptului de semnătură le gasiti la pagina  https://rur.ro/at-dosar-atestare


IMPORTANT!
 
Dosarele care nu respectă întocmai precizările prezentate în link-ul de mai sus (ca prezentare și conținut), vor fi returnate pentru completare sau respinse, după caz, în etapa de verificare administrativă (a conformității).
 

Dosarele de înscriere vor fi depuse doar online la adresa de e-mail a Registrului Urbaniștilor din România București – comisieexaminare@rur.ro  sau ale Centrelor Teritoriale RUR (Iași, Cluj, Timișoara), în funcție de arondarea teritorială a candidatului, la adresele: ruriasi@rur.ro , rurcluj@rur.ro , rurtimisoara@rur.ro RUR nu face încasări cu numerar.

Tariful de examinare este echivalentul în lei a 70 de euro (cf. Hot.381/16.12.2021), la cursul BNR din ziua plății și se achită prin orice metodă de transfer bancar sau mandat poștal, în contul:


RO36TREZ70020F335000XXXX la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
C.I.F.: 17244352


Dovada tarifului de examinare se va regăsi în dosarul electronic.

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.