REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Anunt incepere cursuri
 


Institutul Național de Administrație (INA) în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România (RUR), sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) vor organiza în format online, în cursul anului 2023, Programe de formare specializată în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de municipiu, oraș și comună.


Programele de formare specializată au ca obiectiv general dezvoltarea carierei angajaților instituțiilor publice prin îmbunătățirea competențelor profesionale în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției publice de arhitect-șef la nivel de municipii, orașe și comune.


Grupul țintă căruia i se adresează programele de formare este format din persoane care ocupă în prezent o funcție de arhitect-șef la nivel de municipiu, oraș sau comună sau care doresc să ocupe în viitor această funcție, au formația profesională de inginer sau subinginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții și nu au studii în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, precum și din angajații instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională care au atribuții în autorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special.


Detalii privind înscrierea și selecția persoanelor interesate, precum și structura programelor de formare vor fi publicate pe site-ul INA și pe canalele social media în luna ianuarie 2023.

 

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.